Forfatter: Tore Eikeland

Tore Eikeland, født 18.mai 1990, var skribent for Skrivekollektivet, og politisk kommentator med hovedblikk på Latin-Amerika og landene i og rundt den gamle Sovjetunionen. Den 22.juli 2011 ble Tore Eikeland frarøvet oss, i så altfor, altfor ung alder i forbindelse med massakren på Utøya.

Serien: Fyrtårn og fyrstekake (Del III)

Vinteren 2008 startet Skrivekollektivets skribenter Stein Ove Lien og Tore Eikeland spøkefullt arbeidet med en fiktiv reiseroman fra Latin-Amerika. Det bunnet i begge skribenters dype kjærlighet og fascinasjon for forskjellige sider ved området, være seg politiske eller kulturelle. Gjennom flere…

Serien: Fyrtårn og fyrstekake (Del II)

Vinteren 2008 startet Skrivekollektivets skribenter Stein Ove Lien og Tore Eikeland spøkefullt arbeidet med en fiktiv reiseroman fra Latin-Amerika. Det bunnet i begge skribenters dype kjærlighet og fascinasjon for forskjellige sider ved området, være seg politiske eller kulturelle. Gjennom flere…

Fyrtårn og fyrstekake (Del I)

Vinteren 2008 startet Skrivekollektivets skribenter Stein Ove Lien og Tore Eikeland spøkefullt arbeidet med en fiktiv reiseroman fra Latin-Amerika. Det bunnet i begge skribenters dype kjærlighet og fascinasjon for forskjellige sider ved området, være seg politiske eller kulturelle. Gjennom flere…

Chile: Mot høgre etter 20 år?

Det er utruleg mange spennande val rundt om i verda i tida som kjem, og Skrivekollektivet.com skal som best det kan prøva å halda deg oppdatert på mange av dei. Dette er den første i rekkja av fleire valkommentarar knytte…

Honduras: Constitutional rodeo

“The president should stop acting as though he were starring in an old movie.” With these words the US representative in the Organization of American States (OAS), originally appointed by the Bush administration, commented on the fact that president Manuel…

Borgarleg råskap, egoisme og arroganse

Millionar av menneske over heile verda bur i land utan velfungerande demokrati, og såleis er me heldige her til lands som har både røysterett og ein relativt folkeleg politikarstand. I motsetnad til engelskmenna treng me ikkje noko Overhus, og heller…

Tull, tøys og forbannet tøv

Dei siste dagars idiotiske debatt om kor vidt ei mindretalsregjering beståande av Arbeiderpartiet er betre for landet enn ei raudgrøn fleirtalsregjering har hovudsakleg vorte kanalisert gjennom Dagbladet. Sommarheite journalistar har sett sitt snitt til å spora opp litt friksjon mellom…

Alan Akbar!

Kjenningsmelodien til Den Store Klassefesten kan sannsynlegvis ta knekken på dei fleste artar som er føreslått verna i den komande naturmangfaldlova, og programleiaren sjølv kan nok skapa krøll for den mest hardbarka furulegg. Furete leggar upåverka av Dan Børge Akerø…

JFK – 45 år etter?

Avisene spekulerer så smått i om Newcastles midlertidige førstestyrmann Joe Kinnear skal være interessert i den ledige jobben som manager i Sunderland. Den på alle måter formsterke 61-åringen avfeier lattermildt ryktene, og insinuerer julebordsjournalistikk hos de ellers så hemningsløst pålitelige…