Stakkars unga våre

Du ække mora mi, Afshan Rafiq. Filmdebatt i Norge kan være en selsom affære. Det er nemlig bare unntaksvis slik at vi diskuterer grunnleggende ting, så som kvaliteten på filmene, eller hvilke filmer vi burde produsere eller ønske å få…