Stikkord: Litteratur

Kanskje skulle du… (uke 7)

…gå rett til kildene? Det tør ikke være noen hemmelighet at Skrivekollektivets ganske demokratiske, ikke-dømmende kultursyn skylder en hel del til våre venner på Slate og Vanity Fair, men kollektivets skribenter kunne likevel aldri klart å skrive like ofte om…

Må forfattere være så selvsentrerte?

Det er helt naturlig at forfattere liker å uttale seg om forfattergjerningen, og det kan ikke sjelden være interessant å få et innsideperspektiv på en type tekstproduksjon som kan ha potensielt meget stor betydning. Det virker kanskje anti-intellektuelt å si…

Menn imellom

Jeg har ikke skrevet på klokka for Skrivekollektivet lenge nok til å ha opparbeidet meg en egentlig arbeidsrutine. Jo visst vet jeg at jeg skal skrive en spalte onsdag og en spalte søndag, men det er ennå ikke slik at…