Stikkord: Senterpartiet

Senterpartiets venner og fiender

Det vil etter alt å dømme ligge en delt innstilling på bordet når delegatene møtes til ekstraordinært landsmøte i Senterpartiet 7. april. Et flertall i valgkomiteen vil ha Anne Beathe Tvinnereim fra Akershus som ny nestleder, mens mindretallet vil tidligere…

Etter valget: Senterpartiet

At Senterpartiet med sine 6,2% etter stortingsvalget ikke lenger er den rødgrønne regjeringens juniorpartner, sier nok aller mest om SVs dårlige valg. Men det er likevel ingen grunn til å hevde at Senterpartiet har gjort noe spesielt dårlig valg. Partiet…