Stikkordarkiv: Rødt

Politisk TV-reklame løyser ingenting for småpartia

Av | 13. juli 2013

Ved inngangen til kvar stortingsvalkamp kjem den tilbake, diskusjonen om kva ein skal gjere med småpartia si rolle i TV-dekninga. Anten det er Kystpartiet (2001), Raudt (2005 og 2009), eller Miljøpartiet dei Grøne (2013), så finst det som regel eit småparti utan sete i nasjonalforsamlinga som kan peike meiningsmålingar som tilseier at dei har reell… Les mer »

Revolusjonsretorikken hemmer Raudt

Av | 16. januar 2010

Det er ei naudsynt men keisam øving som dei fleste parti i krise føler at dei må igjennom, den Mimir Kristjansson no skal setje igang for det sjølverklært revolusjonære småpartiet Raudt. Som Kristeleg Folkeparti gjorde det etter det dårlege kommunevalresultatet i 2003, og som Bjarne Håkon Hanssen gjorde på Arbeidarpartiets vegner etter katastrofen i 2001,… Les mer »