DNAs landsmøte: ‘Så lenge det er arbeid, er vi for’

Av | 21. april 2009

Jens Stoltenberg gjorde pragmatisme til en sosialdemokratisk dyd under sin åpningstale, og nestleder Helga Pedersen klamret seg til hønnorord trygghet som om det var en krykke under sin programtale på søndag. Markedsføringsstrategien fra Arbeiderpartiets landsmøte har hele tiden vært at nettopp mangelen på overraskelser og eksperimenter skal overbevise velgerne om at Arbeiderpartiet er det partiet som med minst støy, men mest kompetanse og dedikasjon kan føre landet ut av den økonomiske krisa. Det handler om arbeid, til alle, overalt, uansett. Når de delegatene som representerte mindretallet i landsmøte svært få stridssaker reiser hjem, vil de antakelig slå seg til ro med at nettopp mangelen på tydelighet ikke bare gjøre omkamper mulige, men også etterlater medieoppmerksomhet til noen av de mindre sakene, der utfallet var mindre kontroversielt.

Spørsmålet om å åpne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen er et illustrerende eksempel. Argumentasjonen for at en åpning for oljeboring kan sikre nye arbeidsplasser og en ny næringspolitisk giv i Nord-Norge, fikk klar støtte. Når det handler om arbeidsplasser blir det gjerne slik. Men mindretallstredjedelen i landsmøtet kan og bør støtte seg til at vedtaket tross alt sier at en vil vente med å ta stilling til ny kunnskap foreligger i 2010. Det kan, blant annet fordi oljespørsmålet fort kan bli skjøvet ut i tid når de rødgrønne skal forhandle fram en ny regjeringserklæring etter valget, bety ay saken faktisk kommer tilbake til landsmøtet i 2011. De borgerlige sentrumspartiene kommer utvilsomt til å framstille vedtaket som en sminket utgave av en blankofullmakt til oljeindustrien, men det er altså ikke riktig. Ettersom jeg selv landet på et tvilende nei til oljeboring, betrakter jeg faktisk vedtaket som en delseier.

Mindre forståelig er det at landsmøtet også grep sjansen til å komme ut i valgkamp med mindre politikk enn man hadde da man begynte samlingen. Pelsdyroppdrett hører utvilsomt til i småtingsavdelingen, men saken klarte å skape en viss temperatur underveis i landsmøtet. Derfor er det litt skuffende at partiet til slutt ende opp med å ta et aktivt ikke-standpunkt til denne næringens framtid. Selv et vedtak om å avvikle slik oppdrett på sikt ble for sterk kost, og landsmøtet bestemte seg i stedet for ikke å uttale seg om saken. Det er selvsagt mulig å ha forståelse for næringens redsel for arbeidsplassene, men det sto uttrykkelig understreket i vedtaksforslaget at det skulle være en kontrollert avvikling med overgangsordninger.

Når dette er sagt, så må det understrekes at landsmøtet også bekreftet Arbeiderpartiets rolle som forsvarer for og pådriver for arbeid og velferdssamfunnet. Lovfestet rett til lærlingplass vil kunne bringe en ny forutsigbarhet inn i utdanningsløpet for mange, og det samme gjelder for vedtaket om elleve måneders studiefinansiering. Likeledes tok landsmøtet grep over en nokså blass forpliktelse til tannhelsereform – oppsummert under det allestedsnærværende slagordet om at det er på tide at tennene også blir en del av kroppen – ved å fastslå at det må settes et tak på utgifter til tannhelse. Tannbehandling er svært dyrt, og dessuten er god tannhelse sosialt svært skeivfordelt.

Mantraet om trygghet og forutsigbarhet nådde også gjennom til landsmøtet når kontantstøtten skulle opp til ny vurdering. På tross av et nokså velregissert offentlig ‘opprør’ mot det mange mener er å vedta et kompromiss som om det var et primærstandpunkt, vedtok landsmøtet at kontantstøtten skal avvikles, men ikke før det foreligger overgangsordninger. Det er etter mitt syn ikke verdt å overdramatisere dette vedtaket. Arbeiderpartiet er, og har alltid vært motstandere av kontantstøtten fordi den hindrer integrering og betaler folk for ikke å benytte et velferdstilbud. Den skal fortsatt avvikles så fort det lar seg gjøre.

Poenget er uansett at ingen av disse små kontroversene rokker ved det landsmøtet var ment å handle om. Programmet gir stadig. Jens Stoltenberg anledning til å satse alt på arbeidskortet. Det er trolig den beste sjansen han har til å vinne i september.

**

Jørgen Lien

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*