Kanossagang

Av | 2. april 2009

Det var en sjeldent spak leder for Politiets Fellesforbund som gjestet RedaksjonEN her om dagen. Men så var det jo også en spesiell anledning; vår kjære justisminister var tilbake i politikken og nå måtte Arne Johannesen bruke tiden på å rette opp de feilskjæra han har gjort. Politiet har de siste årene framstilt situasjonen som prekær og vanskelig. De er rett og slett ikke i stand til å gjennomføre jobben som samfunnsbeskytter på en forsvarlig måte. Resultatet blir uoppklart kriminalitet og avbrutte utrykkninger.

Samfunnsbeskytternes jobb er jo nettopp å overholde det Max Weber kaller Statens volds-monopol. Vi som samfunnsborgere har gitt fra oss retten til å bruke noen form for sanksjoner mot andre medlemmer av fellesskapet. Vi lar heller justis- og finansdepartementet gjøre den jobben.

Det er for så vidt greit at politietaten er underfinansiert, men slik er det jo med de fleste offentlige etater. Det er jo et helt klart utfall av New Public Managements inntog i den offentlige forvaltningen på 80-tallet. Med unntak av helsevesenet er alle etater og institusjoner i det offentlige underfinansiert. Så hva gjør Politiets sak spesiell? Faktum er at politiet ifølge Politidirektoratet de siste årene har en bedre lønnsutvikling enn både lærere og resten av de ansatte i staten. Når man velger å bruke penger som man blir tildelt på administrasjon istedenfor ordenstjeneste og kriminalitetsbekjempelse; Ja, da har man seg selv å takke.

Politiet må forholde seg til underfinansiering som alle oss andre. Vi bruker tariff- og budsjettforhandlingene som en kamparena for å grabbe til oss de midler vi kan få. Og det er her mitt poeng er. Politiets menn med Arne Johannsen i spissen har brutt denne felles avtalen. Utenfor forhandlingsperioden skriker vi ikke høyt om mer lønn. ”Slik er regla”; som vi sier på Oslos østside. Og her har Politiets Fellesforbund tråkket over. Hvem skader så dette?

Vel i første omgang politiets tjenestemenn. Når en fagforeningsmann, og statsråd, som Dag Terje Andersen ikke vil snakke med deg og din organisasjon, da har du unektelig et problem. Da er ikke kampen din særlig lett fremover. For meg er det viktig å poengtere at Politiets Fellesforbund i denne saken har forlatt de to andre samfunnsbeskytterne vi har; Tollerne og Kriminalomsorgen. For mange innom disse etatene har politiet etterlatt dem på en uriaspost, med liten sjanse til å forbedre sin hverdag økonomisk. Faktum er at disse to etatene sliter med akkurat de samme problemene som politiet gjør. Overtid, lav lønn og trange budsjetter er like mye en del av hverdagen for disse.

Dette har Arne Johannessen kanskje skjønt, gårsdagens tv-opptreden var unormalt spak. Nesten som et Mea Culpa med kanossagang.

Unnskyldningen kommer for sent.  I motsetning til stortingsrepresentantene, går Kriminal- og Tollvesenet mot et nulloppgjør. I tillegg må vi som er unge betale for 68-ernes gullkanta pensjoner. Noe vi aldri kommer til å se snurten av. Ganske urettferdig, når man tenker på at vi ikke en gang får spare i pensjonsfond skattefritt. Ikke at noen av oss har mye å spare.

Til slutt vil jeg oppfordre alle polititjenestemenn, tollere og fengselsbetjenter om å samle seg. Foren eder! Med en felles plattform ville vi hatt slagkraft. Hvis det er noen flinke fagforeningsmenn som leser dette, ta gjerne kontakt… Sammen er vi sterke.

Det e itjnå som kjæm av seg sjølv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*