Kriminelt dårlig budsjettforslag, FrP!

Av | 22. november 2010

Siv Jensen er nok den stortingspolitikeren som oftest er rystet. Ja, av og til er hun også sjokkert. Men det som burde sjokkere henne er Frps alternative forslag til budsjett; I sin innstrammingsiver av det offentlige kuttet de 70 millioner til Tollvesenet. Det er i utgangspunktet ikke en stor sum når man tenker på at det skal strammes inn i det offentlige med 4 milliarder og 7 milliarder for innvandrere og landbruk.

Tollvesenet er en liten del av samfunnsbeskytterne. Som en etat underlagt Finansdepartementet er de nok mest kjent for å forhindre at medbrakt tollfri kvote ikke overstiges gjeldende satser når du er ute å reiser. Å være toller er ikke bare lett – man er jo statens torpedo og innkrever. Dette liker jo ingen. Historisk sett har dette også vært en skitten og hatet gruppe mennesker. For eksempel kunne ikke tollere gi almisser til fattige eller vitne i det jødiske rettssystemet. Horer og tollere var pariakasten i det antikke Europa. Da Jesus skulle vise, i praksis, hva kjærlighet med utstøtte betyr, delte han brød med tollere.

I 2009 krevde tollvesenet inn 2150 millioner norske kroner. Alt i alt utgjør tollvesenet i dag 1888 sjeler. Dette er mennesker som skal drive inn avgifter, fastsatt av Stortinget hvert år, og kontrollere at regnskap er korrekte. Samtidig er tollvesenet kontrollerende organ for mange andre etater og direktorater. Når UD trenger hjelp for å holde våpeneksportører i ørene, er det tollvesenet som gjør kontrolljobben. Når KLIFF (SFT) skal passe på at miljøgifter ikke eksporteres til Afrika, er det tollvesenet som gjør kontrolljobben. Når DSB vil forhindre at farlige leker ikke havner i munnen på barn, er det tollvesenet som gjør kontrolljobben. Når Mattilsynet vil forhindre at mat som ikke er godkjent eller Direktoratet for Naturforvaltningen skal hindre at utryddningstruede arter kommer inn eller forlater landet, er det tollvesenet som gjør kontrolljobben.

Etaten i de siste årene bidratt til å finne frem til mellom 70-80 % av all narkotikaen som blir beslaglagt i landet. I tillegg blir 70 % av alle falske reisedokumenter (ifm innvandring) som blir beslaglagt ved norske grenser avslørt av tollvesenet. For tollvesenet vil 70 millioner mindre bety 200 færre årsverk. Det betyr selvfølgelig at etaten sparer på kontrolldelen. At politikere noen gang ville tillate 2150 millioner mindre i statskassen er heller tvilsomt.

For et parti som vil ha kontroll på hvem som passerer grensene våre og skryter på seg å være et kriminalitetsbekjempende parti, er det tragisk at partiet ikke har mer gangsyn enn at de bare ser Politiet som samfunnsbeskytter.

Frps budsjettforslag er ikke bare usolidarisk med den vanlige mannen i gata, det også en håndsrekning til organisert kriminalitet.

Jeg er sjokkert.

2 tanker om “Kriminelt dårlig budsjettforslag, FrP!

 1. Johannes Müller Innleggsforfatter

  På henvendelse fra Stortinget har Finansdepartementet gjort en Undersøkelse hvor mye som kan spares administrativt i Tollvesenet. Svaret er 2-4 millioner. Hvor Frp Får 70 millioner fra er uansett ett mysterium. Det er heller ikke slik at Tollvesenet ligger foran på investeringssiden. Nytten av teknisk utstyr er enorm. Tollvesenet som etat gleder seg over at Regjeringen har avsatt penger til innkjøp av skannere til Oslo på kommende statsbudsjett. Når det skal være sagt er det fortsatt ett stort etterslep på denne siden som ikke en besparelse på 2-4 millioner ville kunne dekke. Etaten har behov for bedre og mer utstyr, som mange andre.

  Utviklingen innen det offentlige siden innføringen av New Public Management (NPM) på midten av 80 tallet har ikke vært bra. Troen på å drive offentlige etater og avdelinger som private bedrifter har vært ett feiltrinn. Det eneste det har ført med seg er STORE administrative utgifter. Offentlige etater og avdelinger er underlagt strenge regler for anbudsrunder og drift, som må være der for å forhindre korrupsjon og dårlig ledelse. Dette har kostet for mye mener jeg. Vi bør bort fra dette. Se til Polititet; de fikk i fjord 1,8 milliarder mer, og hvor mange politifolk fikk de på gata? Nei markedsliberalismens gylne løfter har ingen verdi for offentlig sektor.

  Svar
 2. Jøran Ødegaard

  Effektivisering av offentlig sektor – er det noe du synes bare er tull eller forstår du behovet for dette? Hvis du tenker deg litt om og vurderer utgifter etter en prioliste – bør vi ikke som samfunn bli mer effektive i våre tilleggsystemer slik at vi har nok penger til de viktigste tjenestene?
  Blir dette helt gresk for deg…?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*