Monica Mælands skolesvik.

Av | 20. oktober 2010

Byrådsleder Monica Mæland fra Høyre har siden 2003 hatt det overordnete politiske ansvaret i Bergen. Under hennes ledelse har der vært tre skolebyråder frem til dags dato. Jeg oppfatter det slik at disse skolebyrådene har nedlagt et grundig arbeid for å gi skolebyggene i Bergen et nødvendig løft. Men nå er det full stopp. Melodien i retorikken har raskt skiftet fra dur til moll: Vi har vært for ambisiøse! – er den klare, men akk så nedslående meldingen.

Nå er Bergen så alvorlig økonomisk skakkjørt under byrådsleder Mælands ledelse at skoler må legges ned og planlagte nye skolebygg utsettes. Det er derfor på sin plass å ta et oppgjør med Høyre og byrådsleder Mæland.

Arbeidet med skolebruksplanen 2010 – 2024 er i gang. For bergensskolen er utfordringen klar: Skolebyggene må rustes opp og vi må realisere nye skolebygg. Dette må løses gjennom politisk handlekraft og vedtak i bystyret om å utvikle en skolestruktur for fremtiden, som står seg over tid, med en solid tverrpolitisk forankring.

Skisser til skolenedleggelser har, naturlig nok, fått mye oppmerksomhet. Når byrådet har sendt ut på høring en skolebruksplan som foreslår en rekke nedleggelser og sammenslåinger av skoler så er det forståelig at dette får fokus. Hundrevis av barn og foreldre bekymres over sin skoles fremtid. Lærere og rektorer stresses av politikere som vil rokke ved arbeidsplassene deres. Noen skoler har levd med nedleggelses-spøkelset i tiår etter tiår. Det er opplagt at slikt skaper slitasje, irritasjon og kampvilje.

Arbeiderpartiet har vært tydelige på at vi er skuffet over byrådets forslag til skolebruksplan. Vi oppfatter den foreløpig fremlagte planen som en omkamp. For ved forrige behandling av skolebruksplanen, så mener vi at bystyret gjorde noen klare politiske veivalg. Disse skulle stå seg over tid, og bergenserne fikk tydelige vedtak som man kunne forholde seg til – og forhåpentligvis stole på. Byrådets forslag til skolebruksplan fremstår i dag som alt annet.

Vi har kommet med klare krav om hva vi forventer skal legges til grunn for den videre diskusjon om skolebruksplanen: i) Nærskoleprinsippet skal vektes tungt. ii) Planlagte skolebygg i nye bydeler skal realiseres. iii) De store forskjellene skal utjevnes mellom byens beste og dårligste skolebygg. Dette er ikke urimelige krav, og det bør være mulig å lese mellom linjene at Arbeiderpartiet er tilsnakkendes. Her er det rom for tverrpolitisk handling.

Derfor er skuffelsen stor når våre representanter i flere bydelsstyrer og våre medlemmer av bystyret blir møtt med at ”opposisjonen er populistiske”. Byrådspartiene Høyre, FrP og KrF har tydeligvis følt seg stresset, men dette er selvpåført. Arbeiderpartiet forholder seg til den politikk som vi har vært med på å utforme i tidligere arbeid med skolebruksplanen. Det er en klar rød tråd i vår skolepolitikk. Det er beklagelig at ikke byrådet har evnet det samme.

Byrådets forslag til budsjett for 2011 er manifestasjonen på den økonomiske krisen i kommunen. Det rammer skolesektoren brutalt og hardt. Uten å identifisere hvilke skoler det foreløpig gjelder, så har byrådet bundet seg til at man må legge ned skoler for å få budsjettet til å gå opp. Det er ganske skittent. Samtidig som lovnader om nye skolebygg brytes. Prosjekter utsettes i bydeler hvor man ser en kraftig vekst i elevtallet.

Situasjonen i bergensskolen er alvorlig. Vi har en svært utilfredsstillende situasjon med at nærmere 30 skolebygg ikke har et godkjent inneklima. Før sommeren fremmet Arbeiderpartiet forslag i bystyret med krav om at alle skolene i Bergen skal være godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Byrådspartiene Høyre, FrP og KrF stemte i mot. Noe man må finne underlig, da det var byrådet selv som gikk høyt på banen i 2008 og lovet at alle skoler skulle være inneklimagodkjente innen 2009. Så har ikke skjedd. Dette må regnes som et alvorlig løftebrudd.

Sammen med de andre opposisjonspartiene vil Arbeiderpartiet fortsette kampen for at tidligere skolepolitiske vedtak skal stå ved lag. Vi angriper arbeidet med skolebruksplanen konstruktivt og med klare krav. Og vi er fast bestemt på at alle våre dyktige medlemmer i partilag og bydelsstyrer skal fortsette arbeidet med å være ombud for sine skoler, nærområder og bydeler. Selv om byrådsleder Monica Mæland gjør sitt ytterste for å temme kritiske røster ved å legge ned bydelsstyrene. Arbeiderpartiet er klar til kamp. Til det beste for bergensskolen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*