Pågår det vranglære i bergensskolen?

Av | 5. mai 2010

For en tid tilbake førte tidligere skolebyråd Tomas Moltu (nå leder for Bergen KrF) i pennen en kronikk som ble satt på trykk i Bergens Tidende: «Skaperverket er truet».

En kronikk som har skapt mye debatt og tildels skarps reaksjoner. Blant annet nåværende skolebyråd Filip Rygg har omfavnet artikkelen, og mener det er en viktig debatt med betimelige spørsmål. Saken fikk da sin naturlige, politiske, oppfølging i komite for oppvekst. BT lagde en oppfølger: «Skolebyråd støtter Darwin-kritikk».

Samtidig som jeg kommenterte saken i media, så fulgte jeg opp med spørsmål til skolebyråden, fremsatt i komiteen. Her følger (kortversjonen) av spørsmålet, samt hele svaret jeg i dag har mottatt fra byråd Filip Rygg.

—————————————————————————————-

Pål Hafstad Thorsen, Fraksjonsleder Ap:

Med bakgrunn i at Tomas Moltu nylig var skolebyråd i Bergen. Med tanke på det svært kritiske blikk han har på skolens undervisningsform. At dagens skolebyråd på diverse sosiale medier omtaler kronikken som ”meget god” med ”betimelige spørsmål” så ønsker undertegnede å stille dagens skolebyråd følgende spørsmål:

– Mener byråden at elevene i bergensskolen blir mer fylt med frykt enn håp i undervisningen med fokus på klimakrisen?

– Oppfyller bergensskolen med undervisningen i naturvitenskap læreplaner og formål?

– Pågår det vranglære i bergensskolen i forhold til evolusjonslæren?

– Eksisterer det en fundamentalistisk stil og tilnærming til undervisningen om Darwins teorier i bergensskolen?

———————————————————————————————————

Svar:

Jeg er glad for at vi i bergensmediene har levende debatter om skolens form og innhold. Som skolebyråd er jeg særlig opptatt at vi som samfunn må ha takhøyde for levende debatter, uavhengig om de er politisk korrekte, eller om de bryter med såkalte ”vedtatte sannheter”.

Byrådet ønsker ikke å endre dagens læreplaner, det er verken vår politikk eller vårt ansvar. Vårt fokus er å sikre at bergenselevene er best mulig ut i fra de læreplaner som er vedtatt nasjonalt for å gjelde skolen. Aller helst vil vi være best i Norge når det gjelder faglige resultater og det psykososiale miljøet. Det er således gledelig at Bergen produserer flest grunnskolepoeng blant storbyene.

Samfunnet har i likhet med skolen behov for, og godt av, åpne debatter. Men på samme måte som at vi må ha respekt for at noen vil ta debatten, må vi også respektere de som ikke ønsker å delta i debatten.

Filip Rygg, Byråd for barnehage og skole

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*