Politisk reklame på TV: Forbud med forbehold.

Av | 11. mars 2009

I desember 2008 vant TV Vest frem i sin anke til enneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som knuste det norske forbudet mot politisk tv-reklame.

Etter at TV Vest i 2003 sendte politisk reklame for Pensjonistpartiet, fikk kanalen en bot på 35.000 kroner fra Statens Medieforvaltning for brudd på kringkastingsloven. Saken ble til slutt brakt inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som enstemmig slo fast at Norge ikke kan forby politisk reklame.

– Les dommen fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg

I dag ble det klart at Kulturdepartementet ikke ønsker å anke dommen fra EMD. Derimot har man bestemt at NRK-plakaten skal endres. Departementet konkluderer med at det fortsatt er et forbud mot politisk TV-reklame i Norge.

– EDIT: Høyre varsler idag at de vil, på tross av det såkalte forbudet fra Kulturdepartementet, sende politisk reklame på TV. TV2 vurderer nå om de skal slippe til Høyre-reklamene allerede ikveld. Reklamesnutten kan du se her!

NRK-plakatens punkt 1 b) har i dag følgende ordlyd: «NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.»

Departementet legger opp til at dette punktet får følgende tillegg: ”NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen.”’

Man støtter seg da på at det ikke er til hinder for at kringkastingslovens forbud mot reklame for livssyn og politiske budskap på fjernsyn opprettholdes, forutsatt at det gjennomføres tiltak som også gir mindre partier tilgang til fjernsynsmediet.

Det er for få avklaringer og avgrensninger i Kulturdepartementets endring av NRK-plakaten.

Mange mener at det allerede er for mange politiske partier i Norge. Det finnes nok av de partiene som svinger omkring sperregrensen på 4% oppslutning på landsbasis, men likevel karrer seg til makt. Gjerne med bare to stortingsrepresentanter som ballast.

– Husk! – at det i 2001 endte med at Venstre fikk 3,9% oppslutning på landsbasis. Endte under sperregrensen, fikk ikke ta del i fordelingen av utjevningsmandater – men havnet likevel i Bondevik II-regjeringen!

Kystpartiet fikk med seg en stortingsrepresentant, med 1,7% oppslutning på landsbasis. Var Venstre og Kystpartiet den gang egentlig partier over en viss størrelse? Eller var det rett og slett bare sjarmerende å ha med tullebukkene Lars Sponheim (V) og Steinar Bastesen (K) i debattene?

Det er mengder av småpartier som aldri snuser på sperregrensen en gang, i forbindelse med stortingsvalg. Det vil være interessant hvilken vurdering man legger til grunn i forhold til kommune- og fylkestingsvalg versus stortingsvalg.

Skal alle disse partiene, over en viss størrelse, få dekning og omtales i den normalt redaksjonelle valgdekningen – så mener jeg man beveger seg ut i ukjent farvann. Først må man definere hva som er over en viss størrelse.

Gjelder dette kuriøse krimskramspartier som Sentrumsalliansen, Abortmotstanderne, Demokratene, Kristent Samlingsparti, Folkeaksjonen mot bompenger eller Naturlovpartiet?

Eller gjelder det småpartier på grensen til sperregrensen, som Venstre, Rødt og kanskje Kystpartiet?

I så tilfelle ja, så vil det si at den eneste reelle forskjellen fra dagens mediedekning av valgene er at Rødts partileder Torstein Dahle endelig kan slutte sin klagesang om at han ikke får være med i aktuelle debatter. Thats it.

– For øvrig så er Dahle kåret blant Norges 10 minst mektige av Morgenbladet: Han representerer politisk avmakt i sin reneste form (…)

_____________________________________________________________________

Oppsummering: Det er for få avklaringer og avgrensninger i Kulturdepartementets endring av NRK-plakaten. Dette er ikke tydelig nok, til at man vil se at forkjemperne for å kunne sende politisk reklame på TV – vil avslutte kampen.

Det virker som om regjeringen prøver å ”kjøpe” seg tid i denne saken, i håp om å unngå en flom av politisk reklame, helt ukontrollert, på TV frem mot stortingsvalget til høsten.

TV2 gjorde det klart i månedsskiftet januar/februar at kanalen vil bryte reklameforbudet og har startet arbeidet med å tilby de politiske partiene sendetid. De politiske partiene svarte med å starte bookingen av reklame.

– Det burde være utenkelig at Ap, Sv eller Sp (regjeringspartiene) vil hoppe på tilbudet fra TV2 og andre kanaler som for eksempel TVNorge.

Det ville blitt helt tåpelige politiske krumspring om regjeringspartiene dytter til side sitt eget Kulturdepartements innstilling.

Men aldri si aldri! Til TV2 i desember sa partisekretær Martin Kolberg følgende: Jeg er sterkt imot (politisk reklame red.anm) Men hvis dette blir tillatt, kommer vi til å ta det i bruk for fulle mugger. Vi er jo blant dem som har ressurser (…)

Ingrediensene som skal til for at denne valgkampen ender opp i et blodig oppgjør, partiene i mellom, gjennom politiske reklame på TV er følgende:

Penger. Sponsorer (LO/Stein Erik Hagen). Vilje. De politiske partiene i fri dressur. Gjennomføring. TV-kanalene som vil fortsette kampen for at EMDs dom skal være ”lov” i Norge – og ikke krumspring for å endre NRK-plakaten.

_____________________________________________________________________

EDIT: Høyre varsler idag at de vil, på tross av det såkalte forbudet fra Kulturdepartementet, sende politisk reklame på TV. TV2 vurderer nå om de skal slippe til Høyre-reklamene allerede ikveld. Reklamesnutten kan du se her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*