Regjeringsslitasjen

Av | 16. april 2010

April, april – den kan narre deg dit den vil. Det er vår; mens asken fra Island ødela vårstemninga for mange pendlere i det landstrakte land kan db.no fortelle at Jens sitter i New York og leker med den nye Ipaden sin. Håper den koster mindre enn 6000 kroner – ellers må du fortolle den, Jens. Jeg aner ikke hva Jens bruker Ipaden til, kanskje han ser på målingen Opinion har utført for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Den er ikke hyggelig lesing for regjeringspartiene.

Avisene kaller det regjeringsslitasje. Opposisjonen på Stortinget kaller det samarbeidsproblemer. Uansett hva det er har per i dag Frp og Høyre samlet flertall i befolkningen, uten at deres felles politikk er flagget noe sted. Så hva er feil med Ap? Sp og SV mener jeg lite om, da jeg ikke har noen politisk tilknytning til disse. Hva har det største partiet gjort som har fått velgerne til å miste troen på prosjektet?

De fleste vil vel si at man blir belønnet etter innsats. Jeg gikk på dna.no og kikket på den politiske plattformen til flertallsregjeringen. Jeg gikk på tre områder som jeg interesserer meg for; Samferdsel, helse og sikkerhet. Selv om skrivet er fulle av svulstige og store ord kan man klart tyde hvor denne regjeringen vil:

”Regjeringen vil sikre gode kommunikasjoner i hele landet og øke satsingen på
samferdsel slik at tiltakene i Nasjonal Transportplan blir gjennomført og målene
nådd. Derfor gjennomfører vi et taktskifte i samferdselspolitikken. Vi vil ruste
opp infrastrukturen for å gjøre hverdagen enklere for folk, for å bedre miljøet,
gjøre samfunnet mer inkluderende og tilgjengelig for alle og for å styrke
næringslivets konkurransekraft”. På hvilken måte har regjeringen oppfylt dette målet? Vel når samferdselsministeren kommer for sent til pressekonferansen som omhandler pendlerkaoset på Østlandet, ja da sier det mer enn en regjeringsplattform. Infrastrukturen i Norge er på enkelte områder utdatert. Hovedfartsårene er for belastet og tognettverket er ikke oppdatert. Når du skal få 80 år gamle signalsystemer til å ”snakke” med digitale nettverk på fiber, ja da går det ofte galt. Det er ikke nødvendigvis regjeringens feil. Alle etterfølgende regjeringer etter den første Gro Regjeringen har ikke brukt nok penger på samferdsel, men lovnaden fra regjeringen var at de skulle satse på dette området. Det har de ikke gjort.

”Regjeringen vil ha en helsetjeneste som ligger i front både medisinsk og teknologisk. Regjeringen har som mål å redusere sosiale helseforskjeller. Alleskal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose, BOSTED, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Når sykdom rammer skal folk oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig NÆRHET til brukeren.” Med det som utgangspunkt kan ikke en regjering legge ned lokalsykehus. Med unntak av Vestfold, Oslo, Østfold og Akershus er en slik politikk i strid med vedtatt plattform. Hvordan kan man finne på å legge ned akutt- og fødeavdelinger i distriktet? Jeg kunne skjønt at man la ned for eksempel ortopedisk og andre spesialistavdelinger rundt om i landet og sentraliserte disse, men akuttmottak og fødeavdelinger bør det være i hver fjord og krok hvor folk bor. Hvordan kan man la helseforetakene gjøre slike valg og tro at velgerne ikke straffer en.

”Kriminalitet skaper utrygghet. Å sørge for trygghet i samfunnet er et
velferdsspørsmål, og et stort offentlig ansvar. Forbrytelser skal oppklares raskt
og lovbrytere straffes og rehabiliteres. Ofre for alvorlig kriminalitet og
pårørende må ivaretas. Regjeringen vil føre en helhetlig kriminalpolitikk for å
forebygge bedre, oppklare mer og reagere og rehabilitere mer effektivt. Vi vil
følge opp forebyggingsstrategien: Fellesskap – trygghet – utjevning,
videreutvikle politirådene og etablere målekriterier for forebyggende arbeid”.

Regjeringens innsats på dette området er faktisk ikke så grunnleggende feil. Her har de gjort mye bra. De har styrket DNA-registeret, økt bevilgningene til politiet og fått ned soningskøene. De har sendt ut flere illegale asylsøkere og styrket ID-kontrollen. Samtidig viser det seg at midlene i politiet først og fremst har ført til flere papirskyvere og mindre oppgraderinger. Det er ikke bra. Dessuten er arbeidsforholdene til de som jobber i kriminalomsorgen blitt forverret. Det er ikke bra. Dessuten er lov og orden først og fremst vinnersaker på høyresiden og ikke nødvendigvis det som får venstresiden i partiet til å danse i transe.

For meg virker det som om løsningen på problemet for regjeringen er å glede seg over vinnersakene og ikke krangle over tapte saker. Dessuten er det på tide at Sigbjørn setter av penger til hjertesakene i regjeringsplattformen. Norge trenger et løft på mange områder etter år med New Public Management og dens rasering av det offentlige. Vi har fått masse byråkrati – ikke at det er noe negativt i det, nødvendigvis. Men årevis med neglisjering av offentlige oppgaver har gitt et stort etterslep. Løses ikke dette, dør velferds-Norge. Jeg må ærlig talt si at jeg alltid har synes Jens virker litt distansert til dagligdagse problemer og heller liker å snakke om de store linjer. Jeg tror det er på tide at han hører mer på partimedlemmene som ikke sitter på Tinget. I dag tror jeg avstanden mellom regionale deler av partiet og Oslo er større enn på lenge. Mer om det senere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*