Stikkordarkiv: Akhtar Chaudhry

Hadia, Akhtar og Abid.

Av | 21. november 2008

Ønsket men litt uønsket. Kjæledegge. Alibi for ett eller annet. Dyktig, men ikke dyktig nok. Utjevning mellom by og land. Svart men ikke svart nok. – Kampplass har mange økenavn. Partiene er i sluttfasen av sine nominasjonsprosesser, hvor det endelig skal taes stilling til hvem som skal lede an og prege stortingsvalgkampen høsten 2009.