Stikkordarkiv: Ytringsfrihet

Desemberkalenderen: Sankt Francis

Av | 21. desember 2015

Den som synes beskrivelsen «mektig» smaker for mye av Machiavelli, kan bytte den ut med «innflytelsesrik» og slippe unna med det. Og slik føltes det med den motvillig professorpolitiker Francis Sejersted, som døde i år, 79 år gammel. Å kalle ham mektig gir konnotasjoner av for mye, gjerne uredelig ervervet makt, men selv om han… Les mer »

Desemberkalenderen: Bli sint!

Av | 20. desember 2014

Jeg avskyr når politisk engasjerte ungdommer blir avskrevet som «broilere». Det er en måte å diskvalifisere ungdommers særegne erfaringer på som dessuten har en undertone at de bare er engasjerte for å skaffe seg en karriere. Likeledes har jeg problemer med uttrykket «et politisk dyr». Riktignok kan det brukes med mild beundring, gjerne om en… Les mer »

Desemberkalender: Konger, «sensur» og liberal bravur

Av | 8. desember 2014

I september kom det fram at SVT vil klippe ut ordet «negerkonge» av den klassiske TV-serien om Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe. Avgjørelsen ble truffet etter samråd med Lindgren-familiens representanter, men det ble naturligvis et veldig rabalder. Avhengig av hvilket standpunkt man måtte ha, er svenskene enten svært flinke til fortløpende å ta debatter om sexistiske/rasistiske/homofobiske… Les mer »

Politisk TV-reklame løyser ingenting for småpartia

Av | 13. juli 2013

Ved inngangen til kvar stortingsvalkamp kjem den tilbake, diskusjonen om kva ein skal gjere med småpartia si rolle i TV-dekninga. Anten det er Kystpartiet (2001), Raudt (2005 og 2009), eller Miljøpartiet dei Grøne (2013), så finst det som regel eit småparti utan sete i nasjonalforsamlinga som kan peike meiningsmålingar som tilseier at dei har reell… Les mer »

Nyttig debatt om eit dårleg forslag

Av | 4. august 2012

Klassekampen gav fredag prisverdig merksemd til eit utspel i den danske avisa Berlingske Tidende, der EU-parlamentarikar Morten Messerschmidt frå Dansk Folkeparti fronta eit framlegg om å klargjere korleis media bør bruke ekspertar som kjelder. Framlegget er korkje skrive eller fremja enno, men partiets mediepolitiske talsperson, Morten Marinus, står klar til å leggje det fram når medieansvarslova snart… Les mer »

OL: «We encourage spontaneous displays of patriotism…»

Av | 28. juli 2012

Som venstreorientert av-og-på-idealist liker jeg å tro at jeg ikke har problemer med ytringsfriheten. Jeg vil forsvare retten til å trykke religiøse karikaturer, eller til å framføre politiske budskap som, så lenge de ikke er oppfordringer til vold, ikke går lenger enn til å få ethvert anstendig mennesker til å føle seg uvel. Men jeg… Les mer »

«Bully»-kontroversens lyse side?

Av | 4. april 2012

(Oppdatering nederst i artikkelen.) Skepsis til filmsensur er et av disse mange temaene vi returnerer til med ujevne mellomrom og selvrettferdig harme, og nå byr det seg en ny anledning. Etter å ha bejublet avskaffelsen av den svenske forhåndssensuren og deretter hudflettet den borgerlige allianseregjeringen for å pålegge SVT en slags forhåndssensur, fulgt av latterliggjøring… Les mer »