Forfatter: Jørgen Lien

Jørgen Lien er skribent for Skrivekollektivet.

Menn imellom

Jeg har ikke skrevet på klokka for Skrivekollektivet lenge nok til å ha opparbeidet meg en egentlig arbeidsrutine. Jo visst vet jeg at jeg skal skrive en spalte onsdag og en spalte søndag, men det er ennå ikke slik at…

Coming of age, coming of day

Det er noe vakkert og lovende over natta. Den utspiller seg i et annet tempo. med andre forpliktelser og en annen logikk. Fri fra kravene og stresset i den gjennomsnittlige arbeidsdagen, er det natta som kan bære bud om brudd…

Quirkfest

I markedsføringen av den nyskapende komedien I Heart Huckabees fra noen år tilbake, dukket betegnelsen eksistensiell komedie opp. Om det var denne merkelappen eller andre sider ved filmens noe flytende uttrykk som skysset nesten alle utenom filmen vites ikke, men…

Stakkars unga våre

Du ække mora mi, Afshan Rafiq. Filmdebatt i Norge kan være en selsom affære. Det er nemlig bare unntaksvis slik at vi diskuterer grunnleggende ting, så som kvaliteten på filmene, eller hvilke filmer vi burde produsere eller ønske å få…