Barnehagebløffen

Det er høyrebyrådets politikk som rammer barnehagene i Bergen. En kuttpakke på 84,5 millioner kroner over tre år får nå full effekt. Konsekvensen er at barnehagene formes til oppbevaringsplasser med færre ansatte.

Bergensavisen skriver 29.april om Kalfarveien barnehage. Da brannalarmen gikk ble det kaos, da bare to ansatte på jobb måtte evakuere ni barn fra småbarnsavdelingen. Kalfarveien barnehage hadde ikke råd til vikar for den tredje ansatte. Dette er en av mange historier om tilstanden i barnehagene i Bergen i dag. Enten det er private eller kommunale barnehager, så er de hardt presset økonomisk. Årsaken til dette er en omfattende kuttpakke innen barnehagesektoren som høyrebyrådet har gjennomført for å saldere budsjettene og gi bergenserne noen hundrelapper i skattelette.

Høyrebyrådet nekter å ta ansvar. All skyld lempes over på staten. Man påstår at kommunen måtte effektivisere på grunn av statlig underfinansiering. Dette er en solid bløff! Kommunene har fått øremerkede tilskudd fra staten for å sikre stabil og full barnehagedekning. Det er ene og alene høyrebyrådets feil at man har rotet vekk full barnehagedekning i Bergen. Det handler om manglende planlegging, handlekraft og gjennomføringsevne.

Samtidig; Da Erna Solberg (H) styrte kommune-Norge som statsråd fra 2001 til 2005, var Bergen uten gode tilskuddsordninger til barnehagesektoren. Skatteinntekter og rammetilskudd fra staten til kommunen var betraktelig mindre enn i dag. Med Ap, Sv og Sp i regjering har det vært en kraftig vekst i overføringene. I følge tall fra kommunal- og regionaldepartementet får Bergen totalt 4,66 milliarder i samlet rammetilskudd og 5,79 milliarder i skatteinntekter i 2011. Med et anslag på 10,45 milliarder kroner i frie inntekter (skatteinntekter, rammetilskudd og eiendomsskatt).

Poenget med å ta et dypdykk i finansieringen av barnehagene og inntektene til kommunen er å plassere ansvaret der det hører hjemme. Det er høyrebyrådets ansvar. Det er høyrebyrådet som har kjørt på med kuttpakker innen barnehagesektoren. Ap har advart mot å bruke barnehagesektoren som salderingspost. Og vi har i våre alternative budsjetter vist en annen retning. Rettferdig eiendomsskatt sikrer at vi kan prioritere tjenestetilbudet til barn, unge og eldre. Vi har sågar programfestet en bemanningsnorm som gir ansatte (nok) til å sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet.

Heldigvis var det falsk alarm da brannalarmen gikk i Kalfarveien barnehage. Dessverre vet jeg med sikkerhet at det finnes lignende historier om ansatte som føler at bemanningen er uforsvarlig. Det er derfor svært bekymringsverdig at høyrebyrådet ikke tar dette på alvor. Ja, politikk handler om prioriteringer. Men det handler om å ta de rette prioriteringene.

i) Ap vil reversere høyrebyrådets kutt i barnehagesektoren. ii) Vi vil legge til rette for et mangfold av små, mellomstore og store barnehager. iii) Det forutsetter gode økonomiske rammer.

Det handler om å satse bredt på både kommunale og private barnehager. Høstens valg blir et viktig veivalg; Ap vil ha flere ansatte inn i barnehagene og vi vil ha et tilbud med høy kvalitet. Det er betimelig å stille spørsmålstegn ved hva høyresiden vil – utover å bruke barnehagesektoren som salderingspost for skatteletter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*