Leksefri. LEKSEFRI..!?

Av | 5. februar 2009

Vi er nok mange som forundres over endringene i den norske skolen. Det er mange innfallsvinkler til hva som gir elevene størst læringsutbytte.

Sist ut er utdanningsdirektør i Hordaland, Kjellbjørg Lunde, som til Bergens Tidende proklamerer og forklarer hvordan opplæringsloven kan tolkes. I denne sammenheng med at ingen kan pålegge elevene å gjøre leksene hjemme.

– Bergens Tidende: Dropp leksene med loven i hånd

Bergens Tidende har fanget en interessant problemstilling. Merkverdig nok har ikke dette ”hullet” i opplæringsloven blitt stilt større spørsmål ved tidligere.

Poenget til utdanningsdirektøren er at det ikke finnes hjemmel for å gi hjemmelekser i et eneste formelt styringsdokument, i loven eller forskriftene.

Jeg ser for meg at mange foreldre omfavner utspillet. For det er et faktum at skolebarna har en lang skolehverdag, med påfølgende lekser før de skal få fritid nok til å bedrive andre aktiviteter. Og mange skolebarn (om de har fått med seg debatten) danser i dag rundt i snøen til tonene fra Pink Floyd, We Dont Need No Education.

Utdanningspolitikerne på stortinget har reagert på utspillet. Blant annet komiteleder Ine Marie Eriksen fra Høyre. Hun har valgt den enkle, retoriske, innfallsvinkelen til saken, med å lett avvise utdanningsdirektørens utspill med at ”Kjellbjørg Lunde er en tidligere stortingsrepresentant fra SV – ergo er dette et typisk SV-utspill.”

Spør du meg så tar komiteleder Eriksen for lett på utspillet. Hun går ikke inn i kjernen, problemstillingen omkring et mangelfullt lovverk.

FrPs stortingsrepresentant Arne Sortevik velger å hoppe opp på barrikadene og krever utdanningsdirektørens avgang. Også Sortevik styrer unna å kommentere brannfakkelen fra Kjellbjørg Lunde. Utover at han (og FrP?) mener lekser er viktig. Ja vel.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell bør være en klok mann. Han gir med en stødig hånd klar beskjed om at han som minister ikke ønsker å avskaffe hjemmelekser.

– Vårt Land: Lekser øker forskjeller

Etter kunnskapsministerens syn så er tolkningen av regelverket feil, slik utdanningsdirektøren legger opp til. Etter hans syn så er det hjemmel for å pålegge arbeid med lekser til elevene.

Likevel velger Utdanningsdirektoratet, som er direkte underlagt kunnskapsministerens departement, å legge ut en sak på sine nettsider som ikke er oppklarende. Kanskje rett og slett til forvirring. ”Det er ingen direkte hjemmel for å gi lekser i opplæringsloven eller privatskoleloven med forskrifter”- skriver direktoratet.

Så da er vi vel alle ikke et hakk mer klokere?

For øvrig synes jeg det er spennende å lese bunkevis med kunnskapsløse artikler som media pøser ut om saken. Det er etter min mening kun Vårt Land og Bergens Tidende som har fanget nerven i debatten, med saklig meningsutveksling til det beste for den norske skolen.

Resten av media er ute etter konfliktlinjene. Noe populistiske politikere elsker. Så druknes en viktig debatt i en haug med søppel-utspill.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*