«The Fox News primary»

Av | 30. november 2010

Normalt er Dick Morris en mann det definitivt ikke er bryet verdt å lytte til. Midt på 1990-tallet ble han en guru i politiske rådgiver-kretser – og ganske særlig i sitt eget hode – for den rollen han spilte i Bill Clintons gjenvalgskampanje. Men akkurat som Hillary Clintons presidentkampanje i 2008 viste at ikke alle Clinton-administrasjonens rådgivere var gudbenådede tenkere – her tenker vi på Hillarys sjefsstrateg og meningsmåler Mark Penn – har ettertida også fart nokså ufint med Morris. Hans vilje til å spille på både republikanske og demokratiske hester samtidig, og kanskje spesielt viljen til å strø om seg med de villeste teorier, har for lengst gjort ham til en mer ettertraktet vare på Fox News enn i den politiske konsulentbransjen. Seinest noen uker før midtveisvalget i begynnelsen av november spådde Morris, via sin talerstol på Fox News, at republikanerne lå an til å vinne så mange som 90-100 nye seter i Representantenes Hus. Når alt liv ennå ikke er slått ut av Morris’ prognosemakeri, har det således tre årsaker: 1) Republikanerne vant tross alt 65 seter. og da framstår en vill gjetning på 100 mest som en kuriositet; 2) Morris var faktisk tilknyttet en del vinnende kandidater som konsulent; og 3) Han er tross alt bare en TV-kommentator.

Men uansett om Morris’ fundamentale mangel på seriøsitet burde gjøre ham uegnet til å være politisk kommentator; i dag har han faktisk slumpet til å si noe som gir mening. Riktignok i form av en analyse som smaker av smisk med sin egen arbeidsgiver, men for blinde høner må slike tilfeldige hensyn være tillatt. Saken er altså den at Dick Morris har uttalt at ting tyder på at den republikanske primærvalgkampen i 2011 og 2012 kan komme til å forandre karakter sammenlignet med de foregående. I tradisjonell primærvalgtenkning har veien til seier i de viktige tidlige nominasjonsvalgene – i Iowa, New Hampshire og South Carolina – vært en kombinasjon av lokale kampanjer med tett kontakt mellom kandidater og velgere, og deltagelse i nasjonale debatter. Morris mener den politiske arenaen for republikanske kandidater er i ferd med å flytte seg fra en slik en-til-en-orientert valgkamp til en valgkamp som i større grad enn før foregår foran kameraene hos hans egen arbeidsgiver, Fox News.

Det er ikke vanskelig å si seg enig i teorien. Den nylig avsluttede valgkampen ga mange eksempler på at republikanske kandidater bevisst valgte bort en bred mediestrategi med intervjuer og jakt på positiv dekning i mainstream-medier som NBC, CBS, New York Times og Washington Post, til fordel for en strategi hvor man hovedsakelig snakket med konservative medier, og da i særdeleshet Fox News. Etter at Rand Pauls senatskandidatur nesten gikk opp i flammer da han lot seg intervjue av den venstreorienterte talkshowvertinnen Rachel Maddow umiddelbart etter at han vant den republikanske nominasjonen i Kentucky, lærte Sharron Angle (Nevada) og Christine O’Donnell (Delaware) ganske raskt av erfaringen, og slo følge med Paul inn i det konservative ekkokammeret. Og i en republikansk primærvalgkamp gir det enda bedre mening: Hvorfor utsette deg selv for kritisk oppmerksomhet, når du istedet kan sitte bekvemt og svare på sympatisk vinklede spørsmål fra Fox News, med den bonuseffekt at det er den enkleste måten å nå flest mulig av de republikanerne som er mest sannsynlige primærvalgdeltagere?

Jeg vil ikke gå like langt som Morris i å si at en slik mediestrategi kan erstatte tradisjonell velgerpleie, men den kan i det minste være med på å styre både hvem som blir toneangivende i valgkampen, hvordan valgkampen foregår, og hvilke saker som blir definert som de viktigste. Og selv om kandidatene må gå bredere ut etter hvert, så er det liten tvil om Fox News og lignende konservative medier vil sitte på stor definisjonsmakt iallfall fram til faktiske stemmer skal avlegges.

Men dette er ikke den eneste grunnen til at 2012-nominasjonen har fått klengenavnet the Fox News primary. Faktum er nemlig at minst fire sannsynlige presidentkandidater – tidligere visepresidentkandidat Sarah Palin, tidligere guvernør og 2008-kandidat Mike Huckabee, tidligere speaker i Representantenes Hus, Newt Gingrich, og tidligere senator Rick Santorum – er på lønningslista til Fox News, i en eller annen kapasitet. Santorum og Gingrich fungerer som kommentatorer, Sarah Palin har en særlig framstående kommentator-rolle, og Huckabee har sitt eget politiske talkshow. Fra sine posisjoner har alle disse republikanske kandidatene unike muligheter til å presentere sitt politiske syn til potensielle velgere, men uten den eventuelle belastning det ville være å faktisk ta ansvar for dem. Seerne veit at de er tidligere politikere, men kan ikke forventes å vurdere deres analyser som noe som i bunn og grunn er prøveballonger for et framtidig presidentkandidatur.

Det er ikke første gang man kommer opp i slike journalistisk-etiske grensetilfeller, selvsagt. I 2008 ble faktisk repriser av TV-serien Lov og orden stoppet, fordi skuespilleren Fred Thompson var kandidat til den republikanske presidentnominasjonen, og TV-serien kunne oppfattes som politisk gratisreklame. Den slags slipper antagelig Fox News-republikanerne, men det gjør også at de har insentiver til å vente så lenge som mulig med å trekke seg fra Fox-jobbene for å bli kandidater.

Hele denne argumentasjonen bygger imidlertid på at Fox News vil behandle dem annerledes og tøffere hvis de ikke lenge er Fox-lønnede meningsmakere, men politiske kandidater. Det er selvfølgelig slett ikke sikkert. Særlig hvis det er Dick Morris som trer inn i deres sted.

En tanke om “«The Fox News primary»

  1. Tilbakeping: Tweets that mention “The Fox News primary” -- Topsy.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*