Skrivekollektivet mener: Sigmund Grønmo bør gjenvelges

Av | 27. mars 2009

Skrivekollektivet nærer ingen illusjoner om at vår plass i den akademiske og samfunnsmessige offentligheten er stor nok til at vi kan gjøre noen avgjørende forskjell på utfallet av rektorvalget ved Universitetet i Bergen, som går av stabelen fra i dag, fredag 27. mars og varer frem til 3. april. Likevel er vi helt sikre på at det beste valget for studentene, de ansatte og alle andre som bryr seg om universitet, byen og den akademiske fremtiden for UiB er dagens rektor ved UiB, Sigmund Grønmo.

Sigmund Grønmo ble demokratisk valgt som rektor ved Universitetet i Bergen av studenter og ansatte i 2005, og er nå ved enden av sin første periode. At de ansatte og studentene ved universitetet skal ha muligheten til å være med på velge hvem som skal være den øverste lederen for institusjonen, sørger for en demokratisk forankring som vi mener er en stor styrke. En valgt rektor vil ha større legitimitet overfor alle grupper ved universitetet, og en åpen og demokratisk valgprosess er helt sentral for å sørge for en livlig og fremtidsrettet debatt om i hvilken retning den største akademiske tungvekteren i landets nest største by skal gå. Det er derfor gledelig at rektorkandidat Rolf Reed stiller som Grønmos motkandidat, ettersom en valgprosess er avhengig av valgmuligheter. Midre heldig er det derfor at Reed og hans lag har lagt fullstendig lokk på på hva som er hans syn på valg av rektor. ”Dette skal ikkje splitta universitetet, dersom det til slutt er fleirtal for valt rektor, blir det valt”, sier Reed til Studvest denne uken. For oss er ikke dette nok. Det ville tjene kandidaten Reed til ære å tørre å ta et klart standpunkt i synet på valg av rektor, og slik han fremstår nå er Reeds posisjon tøvende og uklar på dette punktet. Vi er glade for at Sigmund Grønmo utvetydig har gitt uttrykk for at ordningen med valgt rektor vil bestå under hans ledelse, og det er en selvstendig og helt avgjørende grunn til at vi helhjertet støtter opp om hans kandidatur.

Mange eksterne kommentatorer har klaget over mangel på interesse og temperatur i vårens debatt mellom de to kandidatteamene, og har anklaget både Reed og Grønmo for å dukke unna sentrale spørsmål og å tåkelegge sine posisjoner. Vi er enige i at klare holdninger til politiske spørsmål vil høyne kvaliteten og heve interessen for valget, men vi har ingen problemer med å se hvilken linje Sigmund Grønmo vil stille seg på foran sin andre periode. Under Sigmund Grønmos ledelse har UiB blitt et debattsentrum og en sentral premissleverandør for politisk diskusjon og kritikk på den nasjonale scenen, både i forhold til politiske krav om mer penger til universitetene, støtte til økning av studiestøtten og som pådriver for et oppgjør med regjeringens tidlige feiltrinn i forhold til høyere utdanning. Rektoren ved Universitetet skal være synlig, gjerne provoserende, høylydt og relevant utover sitt eget miljø. Bare slik kan Universitetet i Bergen styrke sin posisjon på det akademiske feltet her hjemme og internasjonalt, og Sigmund Grønmo har vist at han duger og mer til.

Grønmo sier også klart i fra om at han ønsker å være en rektor for hele universitetsmiljøet, og har en naturlig og positiv grunnholdning til innspill fra studentinteressene, slik han også har vist i sine første fire år i embedet. Universitetet skal være en arbeidsplass ikke bare for de ansatte, men også for studentene. Da er det viktig at rektoren ved institusjonen tar deres stemmer med på råd. Universitetet i Bergen er så mye mer enn det faglige, og Grønmo og hans kandidatteam viser en fortsatt vilje til å støtte opp om de viktige ikke-akademiske miljøene ved universitetet, det være seg det Akademiske Kvarter eller studentenes politiske organer. Man får ikke et levende akademisk miljø uten å se ut mot der hvor livene leves, og vi er glade for at Sigmund Grønmo så klart gir uttrykk for at han vil ta studentene som velger ham på alvor.

Universitetet i Bergen står, som alltid, overfor store utfordringer. Mye godt arbeid er gjort i forhold til likestilling, tillitsbygging og forsvar av den akademiske friheten de siste fire årene. Nå handler det om å jobbe videre, overalt, hele tiden. Universitetet i Bergen er en institusjon byen kan være stolt av, med forskningsmiljøer som besitter unik kompetanse og et studentmiljø som er en berikelse av byen. Spørsmål om veien videre for universitetet bør oppta alle som studerer eller arbeider ved UiB. Fortsatt satsning på forskning, bedrede kår for studentene, et kontinuerlig arbeid for et universitet som er åpent, gjennomsiktig og likestilt og en kamp for de økonomiske rammer som kan gjøre det kvalitetsbevisste breddeuniversitetet mulig, er spørsmålene vi håper vil prege universitetet også i årene som kommer. Vi tror Sigmund Grønmo har de beste svarene.

Bergen, 27. mars

Skrivekollektivets redaksjonsråd:

Jørgen Lien

Tore Eikeland

Marte Utgård Malones

Pål Hafstad Thorsen

Stein Ove Lien

En tanke om “Skrivekollektivet mener: Sigmund Grønmo bør gjenvelges

  1. Tilbakeping: Det Tore skrev | popcultpolitics

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*