Arna bydel: Skolebruksplanen.

Av | 19. november 2010

Undertegnede er skolepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Bergen og har siste ukene vært på skolebesøk og folkemøter i forbindelse med Bergen kommunes forslag til ny skolebruksplan. I den anledning skal jeg besøke over 40 skoler og delta på 8 folkemøter med mer. Nå publiserer jeg noen tanker om utfordringene i bergensskolen, bydel for bydel. Her følger: Arna bydel.

Arbeiderpartiet er tydelige på at vi ikke aksepterer byrådspartiene Høyre, FrP og KrF sine løsninger for skolene i Arna.

Skolene Haugland, Ytre Arna (ungdomstrinnet) og Trengereid samt ungdomsskolen Garnes har alle vært truet med nedleggelser, sammenslåinger eller utsettelser av nye skolebygg. Nå er status at skolebyråd Filip Rygg foreslår at ungdomstrinnet på Ytre Arna skal legges ned og slås sammen med Garnes. Som erstatning skal det bygges en ny skole, muligens på Seimsmyrane. Samtidig skal skolene Trengereid og Garnes barneskule slås sammen administrativt.

Det er positivt at Haugland skule ikke legges ned, og det er fornuftig å se på skolens opptaksgrenser for å sikre et godt elevtallgrunnlag. Skolen kan få en svært viktig rolle, blant annet for å avlaste Åsane bydel som er i vekst.

Arbeiderpartiet har vært tydelige på at vi ønsker at ungdomstrinnet på Ytre Arna skal videreføres, og at denne delen av bydelen sikres en stabilitet rundt en svært god kombinertskole og et trygt nærmiljø. Samtidig ser vi behovet for at det vises handlekraft for Garnes ungdomsskule. Undertegnede var sentral i arbeidet med skolebruksplanen som ble vedtatt i 2006. Den gang var vedtakene tydelige på at Garnes ungdomsskule skulle rives og at det skulle bygges et nytt skolebygg. Vi skriver nå 2010, og tilstanden på skolen er som for fire år siden. Intet har skjedd! Et eksempel på manglende handlekraft.

Ideen om en relokalisering av ungdomsskolen på Garnes kan virke fristende. Men når vi ser at byrådet nå ønsker å bygge denne skolen på Seimsmyrane, så tør vi minne om hvilket pengesluk det var å bygge sentralidrettsanlegget. Og vi vil påpeke at en skole vil kunne stå ferdig tidligst i 2015. Det vil si, at siden vedtaket i desember 2006, om å rive Garnes ungdomsskule og bygge nytt skolebygg, vil det ha tatt ni (-9-) år før et skolebygg har blitt realisert. Arbeiderpartiet mener at den opprinnelige planen må holdes, og spaden må settes i jorden i 2011 for å få på plass en ny Garnes ungdomsskule.

Når det gjelder Trengereid og Garnes barneskole, forslag til sammenslåing, så er Arbeiderpartiet svært overrasket over at den politiske ledelsen mener det er fornuftig å slå skolene sammen administrativt. Det er et poeng at det vil bli store utfordringer knyttet til å drifte og organisere to skoler under én administrasjon. Dette er noe som understrekes fra andre skoler som har opplevd sammenslåing som et resultat av byrådets effektiviserings-politikk.

Arbeiderpartiet vil snarlig meisle ut våre endelige forslag til skolebruksplanen og presentere dette. Vi vil vise en annen kurs for bergensskolen. Derfor sier vi ”nei” til skolenedleggelser og ”ja” til nærskoler. Det må utvikles en skolestruktur i forhold til dagens- og fremtidens bosettingsmønster. Samtidig er vi klinkende klar på følgende: Bergens utfordring er å utjevne de store forskjellene, fra byens beste skolebygg til byens dårligste. Det betyr at vi må ruste opp skolene.

Videre må det prioriteres mer til innholdet i skolen. Debatten om skolebruksplanen har strandet i byrådets retoriske spill om at skoler må legges ned for at kommunen skal kunne satse mer på innholdet. Arbeiderpartiet ser ingen motsetninger mellom å satse både på innhold og på gode skolebygg. Det handler i sum om å prioritere bergensskolen.

Pål Hafstad Thorsen (Ap), Skolepolitisk talsmann

En tanke om “Arna bydel: Skolebruksplanen.

  1. Tilbakeping: Tweets that mention Arna bydel: Skolebruksplanen. -- Topsy.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*