Åsane bydel: Skolebruksplanen.

Av | 19. november 2010

Undertegnede er skolepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Bergen og har siste ukene vært på skolebesøk og folkemøter i forbindelse med Bergen kommunes forslag til ny skolebruksplan. I den anledning skal jeg besøke over 40 skoler og delta på 8 folkemøter med mer. Nå publiserer jeg noen tanker om utfordringene i bergensskolen, bydel for bydel. Først ut: Åsane bydel.

– Arbeiderpartiet er tydelige på at vi ikke aksepterer byrådspartiene Høyre, FrP og KrF sine løsninger for skolene i Åsane.

Skolene Eidsvåg, Marikollen, Mjølkeråen, Kyrkjekrinsen, Breimyra, Salhus og Kollåsen har alle vært truet med nedleggelser eller sammenslåinger.

Nå er status at skolebyråd Filip Rygg foreslår at Marikollen og Mjølkeråen slås sammen. At Kyrkjekrinsen skole legges ned. Og at avdelingen av Rolland skole, Kollåsen, også legges ned. Sistnevnte skole, ser Arbeiderpartiet at det er behov for at skolebyggene i større grad samles, men vi mener det er et svært viktig moment at elevene skal ha en skole i sitt nærmiljø.

– Når det gjelder Marikollen og Mjølkeråen, forslag til sammenslåing, så er Arbeiderpartiet svært overrasket over at den politiske ledelsen mener det er fornuftig å slå skolene sammen administrativt. Undertegnede mener det derimot er på grensen til uforsvarlig. Ja, skolene ligger geografisk sett tett på hverandre. Men det er et poeng at det vil bli store utfordringer knyttet til å drifte og organisere to skoler under én administrasjon. Dette er noe som understrekes fra andre skoler som har opplevd sammenslåing som et resultat av byrådets effektiviserings-politikk.

– For Kyrkjekrinsen skole er skolebruksplanen svært alvorlig. Skolen er foreslått nedlagt. Dette er noe Arbeiderpartiet protesterer kraftig mot. Vi er uenig i det tallmaterialet som er lagt til grunn, og vi advarer mot at byrådet her kan gjøre et vedtak som i konsekvens kan ha utfall at Åsane som bydel vil ha store utfordringer knyttet til kapasitet i fremtiden. Det er samtidig forstemmende å registrere at skolebyråd Rygg har akseptert FrPs antagelser om at Kyrkjekrinsen skole må legges ned for å sikre nok elever til en fremtidig ny skole på Leikvang.

Vi mener at det er behov for både Kyrkjekrinsen skole, som altså i dag har fullt utnyttet kapasitet, og en ny skole på Leikvang. En ny skole på Leikvang vil sikre seg elever nok innen eget nærområde, og det er viktig at skolen bygges nå – for fremtiden – for å sikre at bydelen har kapasitet til å ta i mot elevene i Åsane. En bydel i vekst.

– Arbeiderpartiet vil snarlig meisle ut våre endelige forslag til skolebruksplanen og presentere dette. Vi vil vise en annen kurs for bergensskolen. Derfor sier vi ”nei” til skolenedleggelser og ”ja” til nærskoler. Det må utvikles en skolestruktur i forhold til dagens- og fremtidens bosettingsmønster. Samtidig er vi klinkende klar på følgende: Bergens utfordring er å utjevne de store forskjellene, fra byens beste skolebygg til byens dårligste. Det betyr at vi må ruste opp skolene.

Videre må det prioriteres mer til innholdet i skolen. Debatten om skolebruksplanen har strandet i byrådets retoriske spill om at skoler må legges ned for at kommunen skal kunne satse mer på innholdet. Arbeiderpartiet ser ingen motsetninger mellom å satse både på innhold og på gode skolebygg. Det handler i sum om å prioritere bergensskolen.

Pål Hafstad Thorsen (Ap), Skolepolitisk talsmann

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*