Fordommer er narrens fornuft

Av | 2. september 2010

Høsten bringer mørketid, slik også i politikken. Etter att Christian Tybring-Gjedde slo ett slag for det monokulturelle Norge, har aviser og internettforum rent over av diskusjoner om lille Norge ikke er i ferd med å renne over av innvandrere. Norsk kultur og ja nordmenn er rett og slett i ferd med å bli en minoritet i eget land. Jeg skal egentlig ikke diskutere absurditeten i denne påstanden. Jeg skal heller skule litt på debattantene i de forskjellige fora og lufte egne tanker.

Overveiende mange er negative til den rødgrønne regjeringen og deres innvandringspolitikk. Det finnes det sikkert grunn til å være. Vi har i dag et sted mellom 10000 og 32000 illegale innvandrere i Norge. Dette er ett problem. Hva de gjør og hvordan de livnærer seg kan man jo bare spekulere i. Det er liten tvil og at man må tenke seg at mange av disse livnærer seg av aktiviteter hvor det ikke betales skatt. I mitt arbeid møter jeg en brøkdel av disse og de bedriver aktiviteter som kan betegnes som samfunnsfiendtlige. Siden disse ikke er vår primær oppgave blir disse overlatt til andre myndigheter, som for eksempel politiet som ikke gjør/kan gjøre stort. Er det regjeringens feil? Det korte svaret er naturligvis ja. Regjeringen har i siste ledd ansvaret. Likevel har denne regjeringen bevilget 2 milliarder mer til politiet siden 2005 og 900 flere elever i 2008 enn i 2005. At mange av disse ikke får jobb er et problem. Likevel vil jeg si at politiet og politidirektoratet må ta sin del av ansvaret. Deres egne disposisjoner kan man sette spørsmålstegn. Her blir det helt klart prioritert annerledes enn det Stortinget og regjeringen har skissert. Hvorfor rydder ikke Justisministeren opp?

Norge som helhet har vel egentlig ikke merket noe til problemene innvandring har medført. For de fleste kommuner er det vel en berikelse å få flere innbyggere. Distrikts-Norge er vel egentlig fraflytningstruet. Nei, de få problemene vi har i Norge skjer i Oslo. Der størsteparten av gettofiseringen har skjedd.

Det som slår meg, er at mange debattanter på nett, skriver om Oslo, som om de bodde der, samtidig som de gjennom beskrivelse, dialekt og skriveform helt klart beviser at de ikke holder til i regionen. De fleste utgir seg for å være menn, har i utgangspunktet en negativ holdning til ”sosialister”, ”muslimister” og innvandrere. Litt som å lese ”der Stürmer” i 30årenes Tyskland. At innvandring er en homogen gruppe er jo helt klart for dem. Dessuten har de ikke de samme holdninger og grunnverdier som vi har.

Jeg vil gjerne spørre de fleste innvandringsfiendtlige om de respekterer alles rett til å fritt mene hva de vil, retten til å organisere seg og tro på hva de vil? Er ikke dette viktige rettigheter Norge står for?  vi misliker dine meninger, men vil forsvare til døden din rett til å ytre dem (voltaire) og det burde vi jo leve etter. Er ikke det essensen av demokratiet?

Egentlig er Oslos største problem at Høyre og Frp ikke er villige til å bruke verktøykassa. Hvis gettofisering er ett problem hvorfor vil de ikke bruke politiske virkemidler for å løse dem? Hvorfor vil dere ikke mikse elevene i skolen. Hvorfor kan man ikke sende innvandrerne på ”hvitere” skoler. Det er jo en perfekt sosial arena for integrering. Nei det er kommunisme og det er vi imot. Men så lurer vi på hvorfor ingen av tredjeklassingene på Tøyenskolen ikke snakker norsk. Datt av stolen da jeg hørte en somalisk kvinne klage over at hennes sønn ikke lærte norsk før fjerde klasse, men det har Høyre og Frp lagt til rette for. Oslo er blitt en segregert by der de beste og de dårligste skolene finnes. Forskjellene er blitt større mellom øst og vest. Byrådet tar fra oss i øst munchmuseet og vil erstatte det med asylmottak. Forstå det den som kan.

Jeg foreslår at vi setter opp hvite busser til innvandringsfiendtlige og Høyre/frp byrådet slik at de kan ta seg en guidet tur øst for Oslo City. Så får de se at vi lever godt med hverandre her. Det ekke så farlig at dere mener at vi rives i filler, når vår kultur blomstrer. Skål for gamle Oslo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*