Stikkordarkiv: Socialistisk Folkeparti

Snart folketingsval: Socialistisk Folkeparti

Av | 28. august 2022

Mykje er forskjellig mellom norsk og dansk politikk, men nemninga for eit urøynd regjeringsparti som vert svimeslått av veljarane for manglande oppfylling av høgt oppskrudde forventningar er nesten den same på begge språk: Det som på norsk heiter «å gå i SV-fella», kan du på dansk høyra omtalt som «at blive fanget i SF-fælden» (alt:… Les mer »

Danmark: Trengs SF?

Av | 17. april 2016

Eit påfallande særdrag ved dansk politikk er kor lite ettertrakta sjølve regjeringsmakta er. Hovudgrunnen til at den den sitjande regjeringa til Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen står så svakt parlamentarisk, er at Dansk Folkeparti, som største støtteparti, insisterer på å påverke frå utsida, sjølv om det har høgare oppslutnad enn Venstre. Liberal Alliances regjeringsambisjonar kan endre… Les mer »

Danmark: Enda eit fråfall i SF

Av | 16. oktober 2015

Tidlegare folketingsmedlem Trine Pertou Mach har vore på tale som venstresidas kandidat til leiarvervet i Socialistisk Folkeparti fleire gonger. Då grasrota leitte etter ein motkandidat til Astrid Krag, helseminister og yndlingen til regjerings-SF som etterfølgjar til Villy Søvndal i 2012, takka ho nei. Oppdraget gjekk til Annette Vilhelmsen. Også då Vilhelmsen skulle erstattast ifjor, enda… Les mer »

Det tredje hjulet er også viktig

Av | 8. juni 2015

Når jeg først er igang med å vurdere å gjenbruke eller revidere gamle overskrifter, kunne det vært fristende å sette overskriften «Pia Olsen Dyhr kan ikke tape». Den optimistiske tonen henger ikke minst sammen med at forgjengeren Annette Vilhelmsen, ifølge en artikkel frå vår hånd i 2014, «ikke kan vinne», mens dagens SF-leder på sett og… Les mer »

2011 ringte. Han vil ha tilbake valkampen sin.

Av | 30. mai 2015

To ting gjer at den danske valkampen plutseleg fekk ein kraftig smak av 2011: Først SF-leiar Pia Olsen-Dyhrs utspel om at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) bør kaste Det Radikale Venstre ut av regjeringa, ettersom Morten Østergaard (R) vil ha endå strengare dagpengeregler, i strid med signal frå S.

Ja mot nei, ikkje høgre mot venstre

Av | 19. mars 2015

Socialistisk Folkeparti er det mest interessante partiet i dansk EU-debatt. Dåverande partileiar Holger K. Nielsen spelte ei heilt sentral rolle når det galdt å få danskane til å avvise Maastricht-traktaten ved ei folkerøysting i 1992 («Holger og konen siger nej til Unionen»), men partiet var også avgjerande for at EU kunne komme vidare etterpå. Steen… Les mer »

Danmark: Eit budsjett for omkampar – etter valet

Av | 14. november 2014

Om det blir budsjettsemje her heime står att å sjå, men onsdag kveld blei det iallfall klart at Danmark får eit statsbudsjett for valåret 2015. Socialdemokraterne og regjeringspartnaren, det liberale sentrumspartiet Radikale Venstre (R), har inngått ein avtale med støttepartia Socialistisk Folkeparti og det venstreradikale Enhedslisten som sikrar meir penger til kreftbehandling, eldreomsorg, klimasatsing og… Les mer »

Dagpengar og flyktningar står på kuttlista i Danmark

Av | 11. november 2014

Då vi forlet tingingane om det danske statsbudsjettet for 2015 sist, var stoda den at Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre innretta seg mot eit forlik med sin tidlegare regjeringskollega Socialistisk Folkeparti og det venstreradikale støttepartiet Enhedslisten. Det vona statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og finansminister Bjarne Corydon (S) å få til gjennom å presse grensene for… Les mer »